CZ 🇨🇿 | EN 🇬🇧 |  PL 🇵🇱

Ochrona danych osobowych

Jeżeli są Państwo naszymi Klientami lub odwiedzającymi nasze strony internetowe, to powierzają Państwo nam swoje dane osobowe.

Jesteśmy odpowiedzialni za ich ochronę oraz zabezpieczenie. Proszę zaznajomić się z ochroną danych osobowych, zasadami i prawami, które przysługują Państwu w związku z RODO (Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679).

I. Kto jest Administratorem?

Spółka GONAEXPORT-CZ, s.r.o., z siedzibą: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praga 9, Republika Czeska, REGON: 29381410, zakład Lípová 1128, 737 01 Czeski Cieszyn, prowadzona przez Sąd Miejski w Pradze pod sygnaturą akt C 205877 oraz operator strony internetowej www.gonaexport.cz.

Oświadczamy, że jako administratorzy Państwa danych osobowych spełniamy wszystkie obowiązki prawne wymagane przez obowiązującą regulację prawną, w szczególności przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO, a więc, iż:

  • będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko na podstawie ważnej podstawy prawnej, przede wszystkim prawnie uzasadnionego interesu, realizowania umowy, obowiązku prawnego lub udzielonej zgody
  • spełnimy, zgodnie z artykułem 13 RODO, obowiązek informacyjny jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych
  • umożliwimy i będziemy Państwa wspierać podczas korzystania i wykonywania Państwa praw zgdonie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

II. Dane kontaktowe administratora spółki

Pavel Houdek; e-mail: obchod@gonaexport.eu; telefon: +420 777 654 956
Věra Houdková; e-mail: obchod@gonaexport.eu

III. Kto jest podmiotem przetwarzającym?

Dane osobowe przetwarza administrator, dane osobowe mogą jednak dla nas przetwarzać również następujące podmioty przetwarzające:

  • WEDOS – dostawca domeny i webhostingu; WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, REGON: 28115708
  • DAINPO, s.r.o. – księgowość, Novákových 970/41, 180 00 Praga 8, Libeň, REGON: 25351192. Zakład: DAINPO, s.r.o., Mánesova 535/29, 737 01 Czeski Cieszyn
  • ROAD Group v.o.s. , Zakład: Tovární 1030/41, 737 01 Czeski Cieszyn
  • Google Analytics - narzędzie firmy Google, które umożliwia właścicielom stron internetowych uzyskiwanie danych statystycznych dotyczących użytkowników swoich stron; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości zdecydujemy się na skorzystanie z kolejnych aplikacji lub podmiotów przetwarzających, żeby sobie ułatwić i poprawić jakość przetwarzania danych osobowych. Gwarantujemy Państwu, że w takim przypadku podczas dokonywania wyboru podmiotów przetwarzających będziemy stawiać minimalnie takie same wymagania dotyczące zabezpieczenia i jakości przetwarzania, jakie stawiamy sobie. 

Dane osobowe nie udostępniamy żadnym stronom trzecim. 

IV. Zakres danych osobowych i cele przetwarzania 

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przez samych Państwa powierzone, a to z następujących powodów (w celu osiągnięcia wskazanych celów):

1. Prowadzenie handlu i świadczenie usług, realizacja umowy
Państwa dane osobowe w zakresie: mail, imię, numer telefonu, adres pocztowy, REGON, NIP potrzebujemy do realizacji umowy (np. w celu doręczenia zamówionego towaru). Informacje te zatrzymuję dla potrzeb naszej spółki przez okres 5 lat od uzyskania kontaktu. 

2. Fakturowanie i prowadzenie księgowości
Państwa dane osobowe w zakresie: imię, adres pocztowy, REGON, NIP potrzebujemy w celu realizowania naszego obowiązku ustawowego do sporządzania i prowadzenia ewidencji dokumentów podatkowych - fakturowania. Informacje te zatrzymuję przez okres 10 lat od uzyskania kontaktu. 

V. Cookies

Strona www.gonaexport.cz nie korzysta z żadnych własnych "Cookies". Na stronie znajduje się kod "Google Analytics", który korzysta z "Cookies" w celu analizowania odwiedzalności moich stron. 

Oznacza to, że w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych odnotowujemy Państwa adres IP, okres, przez który pozostali Państwo na stronie, strony, które Państwo odwiedzacie, z którego państwa i miasta. Stosowanie cookies w celu pomiaru odwiedzalności stron oraz dostosowania wyświetlania stron internetowych uważamy za prawnie uzasadniony interes administratora, albowiem jesteśmy przekonani, że dzięki nim możemy zaoferować Państwu jeszcze lepsze usługi. 

Gromadzone pliki cookies są przetwarzane przede wszystkim za pośrednictwem usługi Google Analytics, którą świadczy spółka Google Inc., z siedzibą 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zgromadzone pliki cookies są przetwarzane przez spółkę Google Inc. zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Nasze strony internetowe można odwiedzać również w trybie, który nie umożliwia gromadzenie danych osobowych. Używanie cookies mogą Państwo na swoim komputerze zabronić w ustawieniach przeglądarki. 

Zgoda na gromadzenie "Cookies" udzielana jest w panelu informacyjnym poprzez kliknięcie na przycisk „Rozumiałem!". Zgoda udzielona zostaje na okres określony przy poszczególnych cookies. Stwierdzić to można przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na ikonę "i" znajdującą się po lewej stronie adresu internetowego - Wyświetl informacje o stronie.

Zgodę na gromadzenie danych przez pliki cookies mogą Państwo kiedykolwiek odwołać poprzez zmianę ustawienia odpowiedniej przeglądarki internetowej. 

VI. Zabezpieczenie i ochrona danych osobowych

Państwa dane osobowe chronimy w maksymalnym możliwym stopniu przy pomocy nowoczesnych technologii, które odpowiadają skali postępu technologicznego. Zastosowaliśmy i utrzymujemy wszystkie możliwe (obecnie znane) środki techniczne i organizacyjne, które zapobiegają nadużyciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych. 

VII. Udostępnianie danych poza Unię Europejską

Dane przetwarzamy wyłącznie w Unii Europejskiej lub w państwach, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Poza UE dane przetwarza spółka Google (Google Analytics), której ochrona danych osobowych jest zgodna z obowiązującym RODO.

VIII: Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom

W dopełnieniu niektórych obowiązków umownych i ustawowych pomagają nam inne podmioty, które znajdują się w pozycji podmiotów przetwarzających. W szczególności jest mowa o podmiotach świadczących usługi magazynowania danych i aplikacji oprogramowania. Z podmiotami przetwarzającymi zawieramy umowy pisemne, w których ustanowione jest realizowanie obowiązków w obszarze ochrony danych osobowych, by Państwa dane były bezpieczne. Lista podmiotów przetwarzających znajduje się w ustępie III.

Dane osobowe zostaną udostępnione również właściwym organom administracyjnym, jeżeli taki obowiązek został na nas nałożony przez przepisy prawa (tzn. w szczególności w przypadku wykonywania kontroli, podczas której dany organ jest uprawniony do domagania się przedłożenia danych osobowych).

IX. Państwa prawa w związku z ochroną danych osobowych

W związku z ochroną danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z tych praw, to prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: obchod@gonaexport.cz

1. Mają Państwo prawo do informacji, które jest realizowane już poprzez niniejszą stronę informacyjną z zasadami przetwarzania danych osobowych.

2. Dzięki prawu dostępu mogą Państwo od nas kiedykolwiek zażądać, a my Państwu w terminie 14 dni udokumentujemy, jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy i dlaczego.

3. Jeżeli odnośnie Państwa danych zaistnieje zmiana lub uznają Państwo swoje dane osobowe za nieaktualne, niekompletne lub niewłaściwe, to przysługuje Państwu prawo do uzupełnienia i zmiany danych osobowych. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami na obchod@gonaexport.cz, a my dokonamy zmian do 7 dni od otrzymania Państwa wniosku. 

4. Z prawa do ograniczenia przetwarzania mogą Państwo skorzystać wtedy, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa niedokładne dane, że dokonujemy nielegalnego przetwarzania, lecz nie chcą Państwo zmazać wszystkich danych lub, jeżeli został przez Państwa wniesiony sprzeciw przeciwko przetwarzaniu. W takim przypadku proszę się z nami skontaktować na obchod@gonaexport.cz, a my dokonamy zmian do 7 dni od otrzymania Państwa wniosku.

5. Mogą Państwo ograniczyć zakres danych osobowych lub cel przetwarzania na podstawie art. 18 (np. poprzez wylogowanie się z newslettera zostaje ograniczony cel przetwarzania dla wysyłania informacji handlowych).

Pozostałe prawa w związku z ochroną danych osobowych:

6. Prawo do przenoszenia danych: 
Na warunkach określonych w art. 20 RODO mają Państwo prawo do uzyskania swoich danych osobowych i przeniesienia ich do innego administratora. Jeżeli zechcą Państwo przenieść swoje dane osobowe do kogoś innego, będziemy postępować tak samo, jak podczas skorzystania z prawa do dostępu - tylko z tą różnicą, że Informacje wyślemy do Państwa w formacie do odczytu maszynowego. O ile jest to technicznie możliwe mogą Państwo domagać się bezpośredniego przeniesienia do innego administratora. Do wykonania tego potrzebujemy co najmniej 14 dni.

7. Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym):
Państwa kolejnym prawem jest prawo do usunięcia (bycia zapomnianym). W tym przypadku usuniemy wszystkie Państwa dane osobowe ze swojego systemu i z systemów wszystkich częściowych podmiotów przetwarzających oraz kopie zapasowe. Do zrealizowania prawa do usunięcia potrzebujemy 30 dni.

W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa i musimy np. prowadzić ewidencję wystawionych dokumentów podatkowych przez okres dany ustawą. W takim przypadku zmażemy wszystkie takie dane osobowe, których nie dotyczą inne przepisy. O zakończeniu usunięcia poinformujemy Państwa za pośrednictwem maila (w RODO podane są w art. 17 powody, włącznie z wyjątkami, kiedy usunięcie nie zostanie wykonane).

8. Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzamy w celu prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu, a my potem nie będziemy już dalej przetwarzać danych, o ile nasz prawnie uzasadniony interes nie przeważy nad Państwa interesem lub prawami i swobodami. Jeżeli prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, to skutkiem wzniesienia sprzeciwu jest zawsze zakończenie przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

9. Prawo do wniesienia skargi do administratora lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli mają Państwo wrażenie, że z Państwa danymi obchodzimy się sprzecznie z ustawą, mają Państwo prawo do wniesienia w każdej chwili skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Będziemy wdzięczni, jeżeli w pierwszym rzędzie poinformują Państwo o takim podejrzeniu nas, byśmy mogli z tym coś zrobić i naprawić ewentualne błędy.

Z treści skargi musi jednoznacznie wynikać, kto ją wnosi i co jest jej przedmiotem. W innym przypadku lub, jeżeli to będzie konieczne do rozpatrzenia skargi zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia brakujących informacji w wyznaczonym terminie. Jeżeli skarga nie zostanie uzupełniona, nie będzie mogła zostać rozpatrzona. Termin rozpatrzenia skargi wynosi 30 dni roboczych i rozpoczyna bieg od pierwszego dnia roboczego od chwili jej doręczenia lub uzupełnienia. 

Przeciwko naszemu postępowaniu w roli administratora można wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibę Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, RC, https://www.uoou.cz.

X. Zachowanie tajemnicy

Pozwalamy sobie zapewnić Państwa, że my oraz nasi współpracownicy, którzy będą przetwarzać Państwa dane osobowe, są zobowiązani do zachowania tajemnicy odnośnie danych osobowych oraz odnośnie środków bezpieczeństwa, których ujawnienie mogłoby stworzyć ryzyko dla zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Zarazem obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po zakończeniu stosunków zobowiązaniowych z nami. Bez Państwa zgodny Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane żadnej osobie trzeciej.

Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od 25. 5. 2018 r.